Menu

Fronter

Fronter på TORNBJERG

fronter et konferencesystem, som alle skolens lærere, elever benytter i det daglige arbejde.
Lærere og elever logger sig ind ved hjælp af brugernavn og adgangskode.

Dette sker på følgende måde:

Elevlogin:

Brugernavn ("fronterbrugernavn") er tog (forkortelse for Tornbjerg Gymnasium) lefterfulgt af elevnummer (LUDUS nummer).
Dvs. en elev med elevnumemr 9999 vil f.eks. have flg. kode: tog9999.
Adgangskoden
er de første 6 cifre i dit cpr-nummer (dvs. din fødselsdato på formen ddmmåå, fx 070396). Se "Vigtigt!"

Lærerlogin:

Brugernavn
("fronterbrugernavn") er tog (forkortelse for Tornbjerg Gymnasium) efterfulgt af lærerens initialer, fx togfp.
Adgangskoden er de første 6 cifre i lærerens cpr-nummer (dvs. fødselsdato på formen ddmmåå, fx 070351).
Se "Vigtigt!"

      Man kan læse mere om Fronter på datavejledernes side i Fronter.
 
God fornøjelse med Fronter!
Flemming Petersen, administrator

Klik på mit navn, hvis du har Fronter-problemer - og beskriv problemet - husk præcise navne på rum, mapper og afsender.Vigtigt

Vigtigt !   

Da de første 6 cifre i cpr-nummeret til at begynde med fungerer som adgangskode for både lærere og elever, bør man ændre koden så hurtigt som muligt. Dette gøres på flg. måde:
Klik på dit eget navn på  Startsiden og klik på Login information, hvor adgangskoden kan ændres. Afslut med Gem