Retningslinjer ift. COVID-19 / coronavirus

For at undgå smittespredning på skolen er det vigtigt, at alle følger de velkendte råd om afstand og hygiejne:

  • Vask hænder eller sprit hænder når du kommer til skolen, skifter lokale og mindst hver anden time i løbet af dagen.
  • Undgå unødig kontakt og undgå at blande dig med elever fra andre klasser.
  • Husk også hyppig rengøring af din computer og mobiltelefon.

 

Hvis du er smittet med coronavirus (positiv test / påvist COVID-19)

Kontakt straks skolen og gå i selvisolation.

Vi vil tage de nødvendige forholdsregler i forhold til dine klassekammerater og andre, som du har været i tæt kontakt med på skolen.

Du skal som udgangspunkt følge undervisningen virtuelt, hvis du er frisk nok til det.

 

Hvis du har været i nærkontakt med en coronasmittet og selv er uden symptomer

Nærkontakt vil sige fysisk kontakt eller under 1 meters afstand i mere end 15 minutter.

Så snart du har været i nærkontakt med en coronasmittet skal du gå i selvisolation og blive testet 4 og 6 dage efter kontakten.

Du skal straks give besked til skolen.

Du skal følge undervisningen virtuelt hjemmefra og må først komme i skole når testen efter 6. dag er negativ og du ikke har symptomer.

 

Hvis du har symptomer på coronavirus

Kontakt egen læge hurtigst muligt og følg deres retningslinjer. Du skal i selvisolation indtil andet bliver oplyst og straks kontakte skolen.

 

Hvis du 3. led i kontakt til coronasmittet og selv er uden symptomer

3. led vil sige at du har været i kontakt med fx en lillebror til en coronasmittet. Altså at den coronasmittede er 1. led, lillebroren er 2. led og du er 3. led.

Så længe du ingen symptomer har, skal du gå i skole.