Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen for samtlige forældre på Tornbjerg gymnasium

Fredag d. 24. august 2018 kl 16.00

på Tornbjerg Gymnasium (lokale: K11)

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN

TORNBJERG GYMNASIUMS VENNER

Foreningen er en støtteforening for gymnasiets elever, og bestyrelsen håber, at alle forældre bliver medlemmer.
Årskontingentet er 200 kr.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning ved formand Flemming Petersen
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Simon Worsøe
  4. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret på 200 kr.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

  • På valg er:

Lærer Flemming Petersen, ønsker at fratræde pga. pensionering.

Lærer Simon Worsøe, ønsker genvalg.

Lærer N.N., nyvalg

  • Ikke på valg er

Lærer Lise Christiansen.

Pedel Mogens Toft.

Lærer Anette Fog.

6.  Valg af revisor:

Lærer Lasse Baasch Engedal,  ønsker genvalg

Lærer Per Apollo, ønsker genvalg som revisorsuppleant

7.  Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Flemming Petersen, formand