Generalforsamling

TORNBJERG GYMNASIUMS VENNER

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen for samtlige forældre på Tornbjerg gymnasium

Onsdag d. 28. august 2019 kl 16.30 på Tornbjerg Gymnasium (lokale: K11)

Foreningen er en støtteforening for gymnasiets elever, og bestyrelsen håber, at alle forældre bliver medlemmer.
Årskontingentet er 200 kr.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning ved formand Flemming Petersen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Simon Worsøe
 4. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret på 200 kr.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er:

  • Lærer Lise Christiansen, ønsker genvalg
  • Pedel Mogens Toft, ønsker genvalg
  • Lærer Anette Fog, ønsker genvalg
  • Lærer N.N., nyvalg

  Ikke på valg er:

  • Lærer Flemming Petersen, ønsker at fratræde pga. pensionering
  • Lærer Simon Worsøe
 6. Valg af revisor:
  • Lærer Lasse Baasch Engedal, ønsker genvalg
  • Lærer Per Apollo, ønsker genvalg som revisorsuppleant
 7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Flemming Petersen, formand