Uddannelsesmål

Mål og indhold for det enkelte fag er beskrevet i Undervisningsministeriets læreplaner med tilhørende vejledninger.
De fleste fag og niveauer findes nemmest her.

For fagene astronomi C, filosofi C, idræt B, latin C, psykologi C, psykologi B og religion B findes læreplan og vejledning dog her.