SÅDAN BLIVER DU OPTAGET

Du skal selv finde og udfylde optagelsesansøgningen elektronisk på www.optagelse.dk.

INDEN UDFYLDELSEN SKAL DU HAVE BESLUTTET DIG FOR:

  • hvilken uddannelse du ønsker optagelse på
  • hvilket gymnasium du ønsker optagelse på
  • hvilket af sprogene tysk, fransk og spansk, du ønsker som 2. fremmedsprog
  • hvilket af fagene musik, billedkunst og dramatik, du helst vil have som kunstnerisk fag

toemmerflaade

Din ansøgning om optagelse til gymnasiet skal afsendes af din nuværende skole senest 15. marts. Der kan være lidt forskellige afleveringsfrister på de forskellige skoler. Derefter vil forløbet være:

15. MARTS Din nuværende skole videresender din elektroniske optagelsesansøgning til det gymnasium, du ønsker som 1. prioritet.
En eventuel prøve vedr. uddannelsesparathed gennemføres i starten af april måned.

APRIL Du får en foreløbig meddelelse om optagelse.

MAJ Du får besked om, hvilken skole du vil blive optaget på, forudsat at du opfylder optagelseskravene. Eventuelle optagelsesprøver vil blive afviklet i maj måned.

PRIMO JULI Vi sender endelig besked om optagelse og fyldigt materiale om skolen. Heraf vil det fremgå, i hvilket omfang vi har kunnet opfylde dine ønsker mht. sprog og kunstnerisk fag.

14. AUGUST Vores nye elever møder.