Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve (OOP)

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

Skolen foretager og indberetter vurderingen

UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og eventuelt 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.

Kun for elever, der er indstillet til prøve

Ansøgere, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse men ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve i et eller flere fag, skal aflægge en obligatoriske optagelsesprøve på den skole, ansøgeren har som sin første prioritet.

For at læse den fulde beskrivelse af UPV og OOP kan du klikke her.

På Tornbjerg Gymnasium afholdes der UPV og OOP den 3. april 2018