Fornyet uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve (OOP)

 

Kun for elever, der er indstillet til prøve.

Beskrivelse af UPV og OOP 

 

På Tornbjerg Gymnasium afholdes der UPV og OOP den 3. april 2018