Statistik og nøgletal

Fraværstal

Tornbjerg Gymnasiums samlede fraværstal for skoleåret 2017-18 er ifølge det studieadministrative system opgjort til 8,86 % af den tilbudte undervisningstid. I dette tal indgår alt fravær, herunder fravær som følge af elevers deltagelse i andre undervisningsrelaterede aktiviteter planlagt af skolen eller aktiviteter, der står mål hermed. Fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i anerkendte idrætsaktiviteter (TeamDanmark-ordning o.lign.) indgår også, selv om der er afholdt er erstatningsundervisning efter gældende regler. Efter skolens skøn udgør disse former for fravær 25 % af det samlede fravær, hvorfor skolens reelle fravær udgør 6,4 %.

Forsømmelser med det skriftlige arbejde udgør tilsvarende optalt af det studieadministrative system i alt 3,93 % af den afleverede elevtid/fordybelsestid.

 

Statistik og nøgletal

Læs statistik om de gymnasiale unddannelser på UVM’s hjemmeside ved at klikke her.

Læs om nøgletal for Tornbjerg Gymnasium på uddannelsesstatistik.dk ved at klikke her.

For at finde nøgletal om Tornbjerg Gymnasium på uddannelsesstatistik.dk skal du under Vælg uddannelse vælge Stx. Herefter skal du under Vælg afdeling vælge Tornbjerg Gymnasium og til sidst vælge Vis overblik for én institution.