Statistik

Fraværstal

Tornbjerg Gymnasiums samlede fraværstal for skoleåret 2017-18 er ifølge det studieadministrative system opgjort til 8,86 % af den tilbudte undervisningstid. I dette tal indgår alt fravær, herunder fravær som følge af elevers deltagelse i andre undervisningsrelaterede aktiviteter planlagt af skolen eller aktiviteter, der står mål hermed. Fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i anerkendte idrætsaktiviteter (TeamDanmark-ordning o.lign.) indgår også, selv om der er afholdt er erstatningsundervisning efter gældende regler. Efter skolens skøn udgør disse former for fravær 25 % af det samlede fravær, hvorfor skolens reelle fravær udgør 6,4 %.

Forsømmelser med det skriftlige arbejde udgør tilsvarende optalt af det studieadministrative system i alt 3,93 % af den afleverede elevtid/fordybelsestid.

Nøgletal

Statistik på UVM: https://uvm.dk/Service/Statistik

Karakterer: Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenter 2017

Overgang til uddannelse: 27 mdrs. overgang til uddannelse i procent

Gennemførelse: Studietid og fuldførelsesprocent