Camp Tornbjerg

I en tid, hvor reality-programmer og talentshows fylder stadigt mere i medier og unges bevidsthed, kan det synes svært at overbevise unge mennesker om, at EU og europæisk samarbejde er interessant og vigtigt. Dette er ikke tilfældet på Tornbjerg Gymnasium, hvor elever år deltager i skolens eget europæiske ungdomsparlament (EYP).

Camp Tornbjerg er en årlig konference, hvor Tornbjergs elever sammen med elever fra typisk Sverige og Tyskland skal udarbejde resolutioner til en række problemstillinger, der knytter sig til europæiske udfordringer. Det kan være alt fra ligestilling til terrorbekæmpelse.

Elever, der deltager i årskonferencen, lærer hinanden at kende igennem sjov teambuilding. De arbejder i komitéer og præsenterer og forsvarer deres løsningsforslag for resten af parlamentet.

Formålet med det europæiske ungdomsparlament er at øge bevidstheden om EU blandt unge og ikke mindst prikke til de unges europæiske identitet. Det er en unik mulighed for at få viden om EU-anliggende samt træne evnen til dialog, samarbejde og forhandling – alt sammen på engelsk!

Vi glæder os til at se dig!