European Youth Parliament

I en tid, hvor reality-programmer og talentshows fylder stadigt mere i medier og unges bevidsthed, kan det synes svært at overbevise unge mennesker om, at EU og europæisk samarbejde er interessant og vigtigt. Dette er ikke tilfældet på Tornbjerg Gymnasium, hvor elever hvert eneste år deltager i det europæiske ungdomsparlament (EYP).

European Youth Parliament er en årlig konference, hvor Tornbjergs elever og andre unge fra 14 andre EU-lande hvert år skal udarbejde resolutioner til en række problemstillinger, der knytter sig til europæiske udfordringer. Det kan være alt fra ligestilling til terrorbekæmpelse.

Elever, der deltager i årskonferencen, skal forud for deltagelsen sætte sig ind i et omfattende sagsområde, der knytter sig til disse udfordringer. Ved selve konferencen skal eleverne arbejde i hver deres kommission og på baggrund af arbejdet præsentere og forsvare deres løsningsforslag for resten af parlamentet.

Formålet med det europæiske ungdomsparlament er at øge bevidstheden om EU blandt unge og ikke mindst prikke til de unges europæiske identitet. Det er en unik mulighed for at få viden om EU-anliggende samt træne evnen til dialog, samarbejde og forhandling – alt sammen på et fremmedsprog!