Biologi A, Kemi B

Vælg kunstnerisk fag

Grundforløb 1. g 2. g 3. g
Dansk Dansk (A)
AP Historie (A)
Idræt Idræt (C)
Engelsk Engelsk (B)
Samfundsfag Samfundsfag (C) Religion (C) Oldtidskundskab (C)
Matematik Matematik (B)
NV Biologi (A)
Kemi (B)
Kunstnerisk fag Fysik (C)
2. fremmedsprog