Mødepligt: De vigtigste punkter

  • Du er pligtig til at angive grunden til fravær fra undervisningen i skolens fraværssystem med det samme.
  • Ved du, at du er syg eller fraværende i en længere periode skal du meddele det til skolen (din Uddannelsesleder).
  • Der finder ingen godskrivning sted.

Se nærmere og flere detaljer i skolens studie- og ordensregler og bekendtgørelsen.

 

Advarsler

Hvis elever udebliver fra undervisningen i for stort omfang eller af uantagelige grunde og/eller forsømmer at aflevere skriftlige opgaver vil skolen reagere på dette.

Det sker ved, at Uddannelseslederen kontakter eleven mhp. en advarsel (der altid er skriftlig), der sendes i kopi til forældrene, hvis eleven er under 18 år.