Træffetid hos læsevejlederen

Lige uger: tirsdag kl. 10:00 – 11:00
Ulige uger: fredag 10:00-11:00

Lokale A10n (i administrationen)

 

Læsevejledning

Tornbjerg Gymnasium råder over en uddannet læsevejleder. Det vil sige, at læsevejlederen er særligt uddannet til at arbejde med elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Læsevejlederen kan hjælpe elever, hvis de har problemer med at læse eller stave. Det er meget vigtigt at kunne læse og stave godt, da det er grundlaget for en god kommunikation og et godt studieforløb.

Ved starten i 1.g bliver alle elever screenet ift. niveau i stavning, læseforståelse, ordforråd og læsehastighed, og ud fra denne screening tilbyder skolen støtte og vejledning til de elever, der måtte have brug for det.

Det kræver gode læsefærdigheder at være studerende, og overgangen fra folkeskoleelev til gymnasieelev kan være hård. At begynde på en ungdomsuddannelse kan nemlig være svært, så for at hjælpe bedst muligt er åbenhed og afklaring afgørende.

Du kan også selv henvende dig til læsevejlederen, hvis du føler, at du kunne have brug for en hjælpende hånd.

 

Gode råd og hjælpemidler

Fem gode råd til hurtiglæsning (link til artikel på samvirke.dk)

Programmer for alle til oplæsning og diktering

 

Marie Østergaard (OES)

Dansk og idræt

Træffetider i lokale A10n:

Fredag kl. 10:00 – 11:15
– eller efter aftale

Email: oes@tornbjerg-gym.dk