Antimobbestrategi

Tornbjerg Gymnasiums værdigrundlag fastslår, at gymnasiet er et uddannelsessted og en arbejdsplads, der bygger på demokratiske principper, som kræver alles involvering i fællesskabet og respektfulde relationer mellem hinanden og omverdenen. Vi tilstræber, at alle elever og medarbejdere trives i hverdagen, og med nøgleord som tolerance, ligeværd, rummelighed og ansvar ruster vi til virkelyst og livsduelighed.

Selv om mobning normalt ikke forekommer på skolen, så er det nødvendigt hele tiden at være opmærksom på tegn på det, så vi sammen kan bekæmpe selv det mindste tilløb. Mobning er helt overordnet at udsætte et andet menneske for en nedværdigende eller krænkende adfærd. Det kan være både fysisk, verbalt og gennem brug af fx sociale medier. Mobning er ikke konflikt mellem to eller flere, men et overgreb. Mobning er en adfærd, som strider mod skolens værdigrundlag og mod studie- og ordensreglerne. Mobning tolereres ikke på Tornbjerg Gymnasium.

Vi forebygger bedst mobning ved at være opmærksomme på, hvordan vi behandler hinanden i det daglige, i undervisningen og i det sociale miljø mellem elever og ansatte. Det gælder også i forbindelse med vores adfærd på sociale medier.

Gymnasiet sætter rammer for undervisningen, der skal bidrage til den enkelte elevs trivsel og forebygge mobning:

  • Vi forventer, at læreren er nærværende i undervisningen og opmærksom på den enkelte elev og det sociale miljø i klassen, så læreren griber ind, hvis der er tegn på mobning
  • Alle klasser har et lærerteam, som er opmærksomme på klassens og elevernes trivsel og sørger for jævnlige drøftelser på Tornbjergmøder af god klasserumskultur, og hvordan mobning kan undgås
  • Teamet gennemfører studiesamtaler med eleverne med fokus på faglighed og trivsel
  • Enhver elev kan til enhver tid kontakte en teamlærer, studievejleder eller årgangens uddannelsesleder, hvis der opstår problemer med trivsel
  • Der gennemføres årlige trivselsundersøgelser
  • Skolens studie- og ordensregler beskriver gymnasiets forventninger til studiefremmende aktiviteter og et godt læringsmiljø

Det hører til god social omgang at udvise ansvarlighed og respekt for hinanden. Vi taler ordentligt til hinanden og bruger ikke en grov eller sårende sprogbrug – men vær opmærksom på, at det skrevne ord på sociale medier og sms lettere misforstås end det, vi siger til hinanden og bliver stående længere. Det er ikke respektfuldt at ændre andres profiler, fotografere andre uden deres vidende eller dele optagelser af andre uden deres tilladelse.

Skolen sikrer, at alle elever er grundigt orienteret om digital mobning ved et arrangement for hver ny 1g-årgang, hvor fokus er på de udfordringer, som ligger i unges brug af sociale medier og deling af billeder m.m. Der følges op på arrangementet på klassens Tornbjergmøder.

 

I tilfælde af mobning

Hvis du mod forventning oplever mobning på Tornbjerg Gymnasium, så bør du:

  • forsøge at skelne mellem pjat og alvor i situationen
  • straks sige fra, hvis du vurderer, at der er tale om mobning – støt den, som bliver mobbet
  • sørge for så vidt muligt at kunne dokumentere mobbeproblemet
  • sørge for, at der tages hånd om problemet, eksempelvis ved at bringe det frem i lyset – kontakt straks din lærer, lærerteamet, studievejlederen eller skolens ledelse

Mobning strider mod skolens værdigrundlag. Som elev og som ansat har du pligt til at give information om evt. mobning videre. Lærere, studievejleder og skolens ledelse vil derpå handle for at løse problemet og stoppe mobningen. Ledelsen har ansvaret for, at der udformes en handlingsplan for den konkrete proces.

Mobning kan medføre en formel advarsel og i gentagelsestilfælde eller alvorlige sager bortvisning fra skolen eller politianmeldelse, jf. skolens studie- og ordensregler.

Der kan efter gældende regler klages over skolens håndtering af en sag om mobning. Rektor giver klagevejledning.