Tornbjerg sprudler af fælles aktiviteter fx amatøraften, fællestimer, forårskoncerten og meget mere.