Elevrådet

Elevrådet på Tornbjerg Gymnasium er det forum, hvor eleverne diskuterer aktuelle problemstillinger vedrørende skolen og dens elever. Elevrådet har indflydelse på både undervisningen, aktiviteterne på skolen, skolens overordnede strategi samt meget andet gennem udvalgsarbejde i samspil med lærere og ledelse. Tornbjerg Gymnasium ønsker at inkludere eleverne i vigtige beslutningsprocesser, så elevrådet som organ er en vigtig del af skolen. Jo mere engagement og deltagelse, jo større indflydelse.

Elevrådet opfordrer alle til at deltage aktivt i skolens liv, og sætter derfor en stor ære i at kunne afholde forskellige aktiviteter som emneuger, sportsturneringer, konkurrencer og lignende.

Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse, som vælges på ny i den første måned efter sommerferien af den pågældende klasse. Formandsskabet i Elevrådet følger kalenderåret, hvorfor det vælges af hele skolen henover juleferien.

Vedtægter for elevrådet på Tornbjerg Gymnasium: LINK

Hvis du vil i kontakt med elevrådet, så kan du sende en mail på følgende adresse:

elevraadetpaatg@gmail.com

 

Sarah Nibe Hansen

Formand i elevrådet (delt)

Klasse: 2.b

Elevrepræsentant i bestyrelsen
(med stemmeret)

Amanda Rud Ehmsen

Formand i elevrådet (delt)

Klasse: 2.ef

Elevrepræsentant i bestyrelsen
(med stemmeret)