Samfundsvidenskabelige studieretninger

Hvis du vil ændre verden, er du nødt til at forstå den.

Samfundsvidenskab på Tornbjerg dækker over mange spændende forløb og projekter. I det seneste år har nogle af vores samfundsvidenskabelige klasser bl.a. været på udveksling på en amerikansk high school i New York, arbejdet med journalistik på SDU og hjulpet et lokalt firma med at forbedre deres image og salg. Vi gør meget for, at du som elev oplever samfundet midt i skoletiden.

Samfundsvidenskab hænger også sammen med både naturvidenskab og humaniora. Vi bliver nemlig hele tiden påvirket af udvikling inden for fx teknologi og sprog. Viden fra andre områder er kun en styrke for dig, der interesserer dig for områder som politik, økonomi og psykologi.

Lyder det godt at få en fremtid, hvor du skal arbejde med mennesker? Så er en samfundsvidenskabelig studieretning et godt valg. Du vil blive godt rustet til at søge videre mod en karriere som fx advokat, psykolog, politibetjent, socialrådgiver eller politiker. Du kan kombinere samfundsfag med matematik på højt niveau, hvis du vil være endnu bedre til økonomi, statistik og at arbejde med de “hårde” data i fagene.