Videregående uddannelser og “Adgangskort”

Videregående uddannelser

KVU – KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (ERHVERSVSAKADEMI)

Uddannelserne varer som hovedregel 2 år, men kan godt vare længere. Du skal have en gymnasial eller faglig uddannelse for at blive optaget. Uddannelserne kombinerer praktiske udfordringer med teoretisk viden.

 • Erhvervsakademiuddannelser på handelsskoler og tekniske skoler.
 • Varighed 2-2 ½ år.
 • Lidt praktik og ofte afslutningsprojekt i samarbejde med en virksomhed.
 • Fagområder: merkantil, teknisk, IT, landbrug og sundhed.
 • Erhvervsrettede og praksisorienterende. Sigter især mod den private sektor, mellemleder-, planlægnings- og koordineringsfunktioner.
 • Kræver gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse.
 • De fleste har specifikke adgangskrav.

MVU – MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (PROFESSIONSBACHELOR)

Uddannelserne varer 3-4 ½ år og er typisk rettet mod et bestemt erhverv eller jobfunktion. Flere har et praktikforløb på ½-1 ½ år, og koblingen mellem teori og praksis er væsentlig for mange af uddannelserne.

 • Uddannelser på seminarier, sygeplejerskoler med mere (ofte samlet i CVU’er).
 • Varighed 3-4 ½ år.
 • Titel som professionsbachelor.
 • Ofte rettet mod bestemte job.
 • Både teori og praktik.
 • Handler om mennesker og retter sig især mod den offentlige sektor.
 • Kræver gymnasial uddannelse eller tilsvarende niveau.

LVU – LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (UNIVERSITETSUDDANNELSER)

Uddannelserne varer 5 år (enkelte 6 år). Et fællestræk er, at de er teoretiske, og at du går videnskabeligt og analytisk til værks. De giver på én gang stor faglig bredde og en specialiseret indsigt.

 • Universiteter, handelshøjskoler
 • Varighed 3-5 år (enkelte 6 år)
 • Titel som bachelor (3 år) og derefter overbygning til kandidat (2 år-3 år)
 • Teoretisk baseret uddannelse
 • På arbejdsmarkedet kan uddannelserne bruges til både generalist. og specialistfunktioner
 • Kræver gymnasial uddannelse

Kunstneriske uddannelser

Politi og forsvar

Erhvervsuddannelse (EUD)

UDDANNELSESSYSTEMET OG “ADGANGSKORT”

På hjemmesiden www.ug.dk finder du en illustrativ oversigt over uddannelsessystemet. Klik her for at komme direkte til oversigten over uddannelsessystemet.

Hvordan finder du så rundt i uddannelsessystemet og får et præcist svar på adgangskrav? På www.ug.dk findes bl.a. Adgangskortet som indeholder alle videregående uddannelser, herunder også erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. ”Klik her for at komme direkte til Adgangskortet.

Adgangskortet lægger op til 3 mulige brugerindgange:

 1. Valg af fag og gymnasial uddannelse. Angiv gymnasial retning samt yderligere fag og niveauer og se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til ved at vælge et interesseområde.
 2. Valg af interesse. De videregående uddannelser “bundtes” i 12 interessegrupper. Vælg en videregående uddannelse og se de specifikke adgangskrav til uddannelsen.
 3. Valg af specifik videregående uddannelse. Benyt søgefunktionen og find en konkret videregående uddannelse med oplysning om tilhørende specifikke adgangskrav.