STX opbygning

Der indføres centralt fastlagte studieretninger, så der fremover er færre studieretninger. Dermed bliver udbuddet af studieretninger på landsplan mere ensartet.

De fire gymnasiale uddannelser har en lang række fag tilfælles, men også fag, der er særegne for dem hver især, og der kan være forskel på undervisningsmiljøet. De fag, du får, er opdelt i obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Der er flest af de obligatoriske fag, dit eget valg ligger i valget af studieretning og i valget af valgfag. Et valgfag kan være et nyt fag eller et fag på højere niveau end det obligatoriske.

Du kan søge optagelse på en videregående uddannelse med alle de gymnasiale uddannelser, men dine valg af fag er ikke helt uden betydning. Mange videregående uddannelser har specifikke adgangskrav. Det betyder, at der kan være krav om bestemte fag på bestemte niveauer. Niveauerne er inddelt i A, B og C-niveau, hvor A er det højeste.

Da man ikke længere kan søge SU til de halv- og helårlige gymnasiale suppleringskurser, er det en fordel at have tænkt de nødvendige fag ind i sin gymnasiale uddannelse.

Grundforløb og studieretningsforløb

Hhx, htx og stx er bygget op omkring et grundforløb, der varer ca. 3 måneder, og et efterfølgende studieretningsforløb, der varer 2 3/4 år. Tornbjerg Gymnasium har lavet forsøg med det korte grundforløb og er dermed godt rustet til grundforløbet efter reformen.

I grundforløbet får du orientering og vejledning om de forskellige studieretninger og hvilke videregående uddannelser og jobs de lægger op til. I slutningen af grundforløbet vælger du studieretning. Skolen bestræber sig på at opfylde dit studieretningsønske, men man har ikke krav på en bestemt studieretning. Du kan også skifte til en af de andre gymnasiale uddannelser, selvom du muligvis vil skulle læse visse fag op.

Obligatoriske fag på STX

 • Dansk A-niveau
 • Engelsk B-niveau
 • Fysik C-niveau
 • Historie A-niveau
 • Idræt C-niveau
 • Matematik B-niveau – dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller med træ fremmesprog på minds A-, A- og B-niveau.
 • Oldtidskundskab C-niveau
 • Religion C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • 2. fremmedsprog i form af et af følgende fag på A-niveau, hvis det er et begyndersprog, og på B-niveau hvis det er et fortsættersprog:
  • Fransk* (begyndersprog), fransk* (fortsættersprog), tysk* (begyndersprog), tysk* (fortsættersprog), italiensk* (begyndersprog), kinesisk* (begyndersprog), russisk* (begyndersprog), spansk* (begyndersprog), spansk* (fortsættersprog).
 • Et af følgende kunstneriske fag på C-niveau:
  • billedkunst*
  • design*
  • arkitektur*
  • dramatik*
  • mediefag*
  • musik*
 • To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau:
  • biologi*
  • informatik*
  • kemi*
  • naturgeografi*
 • Elever der følger en studieretning inden for hovedområdet “Sprog”, kan udsifte ét af de sidsnævnte fag med latin.
 • En række valgfag på A-, B- og C-niveau.

Fag markeret med stjerne (*) vil ikke være udbudt på det enkelte STX. Se skolernes hjemmesider for at få et overblik over udbudte fag.

Valgfag:

 • billedkunst
 • biologi
 • dramatik
 • engelsk
 • filosofi
 • fysik
 • Idræt
 • kemi
 • matematik
 • mediefag
 • musik
 • psykologi
 • religion
 • samfundsfag
 • tysk fortsættersprog
 • latin

Valgfaget kan være:

 • et nyt fag på C niveau
 • et fag man løfter fra C til B
 • et fag man løfter fra B til A