BROBYGNING PÅ TORNBJERG

Formål

Formålet med brobygningsforløbet er at give dig et godt grundlag for senere at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse – og at  gennemføre den. Du skal finde ud af, om gymnasiet er noget for dig ved at deltage aktivt i undervisningen og tale med skolens nuværende elever og studievejledere – og på den måde få et overblik over uddannelsens opbygning og indhold og et indblik i hverdagen på et gymnasium.

Hvad indeholder dagene?

Skoledagene er tilrettelagt som et klasseforløb, hvor brobyggerne som en samlet klasse deltager aktivt i særlig tilrettelagt undervisning i fag fra grundforløbet. I undervisningen får du et indblik i centrale fag i grundforløbet, det faglige niveau i gymnasiet og forskellige arbejdsmetoder.

Du modtages af en af skolens studievejledere, som i den første time viser dig til rette og giver dig en lokaleoversigt, så du kan finde rundt på skolen. Den sidste dag får du lejlighed til at møde nogle af skolens nuværende elever som vil fortælle om hverdag og fest på Tornbjerg – og du kan stille spørgsmål til dem om deres erfaringer med uddannelsen og studiemiljøet.

Endelig afsluttes introduktionsforløbet med en skriftlig evaluering.

Mødetid: kl. 08:15 – 13:40. Du skal første dag møde op i kantinen, som ligger lige overfor hovedindgangen. Her vil en af skolens studievejledere hente dig. Skulle du – mod forventning – komme for sent, skal du henvende dig på skolens reception/administration.

Mad og drikke

Det er super vigtigt at blive tanket godt op i løbet af dagen. I skolens kantine kan købe stort og småt, fx en tallerken til kr. 25. Der er også mulighed for at købe snacks og drikkelse.

Hvad forventer vi af dig?

Vi har en forventning om at du møder til tiden, og er velforberedt til alle timer. Du deltager aktivt sammen med skolens lærere, studievejledere og elever for at få størst muligt udbytte af brobygningforløbet.

Husk at medbringe papir, skriveredskaber og lommeregner.

Vi forventer, at du læser og overholder skolens studie- og ordensregler.

Transport

Tornbjerg bus 21, 22, 23, 24, 122

Der er uddannelsesbusser fra hhv. Brændekilde 59S,  Kerteminde 817U og Nyborg 195S. Bus 195S  holder ved Plads H (Dannebrogsgade) og kører direkte til Tornbjerg kl. 07:00.

Hvis du (f.eks. på grund af sygdom) er forhindret i at møde, skal du omgående meddele dette til din egen skole OG til Tornbjerg Gymnasium, enten via mail eller på telefon 66 15 71 54.