Forsikring

Skolen må ikke tegne en forsikring, der dækker elever, og forældre og elever opfordres derfor selv til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring.

Personlige ejendele er ikke forsikrede. Man kan selv tegne en forsikring ang. ulykke, ansvar, tyveri el. lign. eller lade sine forældre gøre det. Det er muligt at leje et aflåst skab på skolen.

Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning.