Forsikring

  • Skolen må ikke tegne en forsikring, der dækker elever, og forældre og elever opfordres derfor selv til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring.
  • Personlige ejendele er ikke forsikrede. Man kan selv tegne en forsikring ang. ulykke, ansvar, tyveri el. lign. eller lade sine forældre gøre det.
  • Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem.
  • Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning.

Leje af skab

Hvis du har behov for det, kan du leje et aflåst skab på skolen. Her kan du fast have dine ejendele. Hvis du lejer skabet for 1 år, skal du huske at tømme skabet når året er gået. Du kan selvfølgelig leje skabet endnu et år og dermed lade dine ting blive, hvis du fortsætter på Tornbjerg Gymnasium. Hvis du ikke forlænger udlejningen og skabet ikke tømmes, tømmer vi skabet og flytter tingene til “glemte sager” kassen.