Forsikring

  • Skolen må ikke tegne en forsikring, der dækker elever, og forældre og elever opfordres derfor selv til at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring.
  • Personlige ejendele er ikke forsikrede. Man kan selv tegne en forsikring ang. ulykke, ansvar, tyveri el. lign. eller lade sine forældre gøre det.
  • Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem.
  • Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning.

I forhold til elevernes ejendele er det muligt at leje et aflåst skab på skolen.