Fællestimer på Tornbjerg

“Tornbjergånden”

På Tornbjerg Gymnasium lægger vi vægt på en god og tryg atmosfære. Det er vigtigt at understrege, at der skal være plads til alle. Selvom skolen er blevet betydelig større gennem årene, er det vigtigt for os, at den gode stemning samt respekten og ligeværdigheden, som Tornbjerg altid har været kendt for, bevares.

Vi gør derfor meget ud af ind i mellem den normale undervisning at få samlet skolens elever. Det kan være klassevis, årgange eller hele skolen, der samles for at underholdes, undervises eller informeres.

Tornbjergsamlinger

Vi har en lang tradition for en Tornbjergsamling for hele skolen én gang om måneden. Det vigtigste formål med samlingen er at give beskeder til elever på tværs af årgange, klasser og hold.

Tornbjergmøder

Tornbjergmøder er en slags ‘klassens time’ for hver enkelt klasse. Formålet med Tornbjergmøderne er at støtte og udvikle den demokratiske proces på skolen. Det er her klassens elevrådsrepræsentanter kommer med nyt fra elevrådet og her klassen kan videregive ideer til repræsentanterne.

Møderne giver klassen mulighed for at tale om vigtige emner vedrørende dagligdagen. Dagsordenen til et møde kan fx omfatte studieturen, udklædning til idrætsdagen eller Blå Bog – der er plads til både store og små emner.