Følg Tornbjerg Elite på de sociale medier

Klik på billedet herover for at høre mere om Mads, Althea, Rasmus og Tornbjerg Elite.
Klik på billedet herover for at høre mere om Mads, Althea, Rasmus og Tornbjerg Elite.

Informationsmøde med Odense Talentudvikling den 12. januar 2024: LINK

Åbent hus og infoaften den 17. januar 2024 på Tornbjerg Gymnasium: LINK

Som elev på Tornbjerg Elite får du de bedste muligheder for at kombinere din sport med en STX-uddannelse. Du kan få en 3-årig gymnasial uddannelse med mulighed for at forlænge den til 4-årig, hvis du får Team Danmark-godkendelse.

Team Danmark-godkendelse er ikke et krav for at blive optaget på Tornbjerg Elite.

 

Så kan du klare det: sport og skole

 

Få tid til både uddannelse og træning

 

 

Hvorfor blive elev på Tornbjerg Elite?

Særlige klasser med atleter: Du får mulighed for at komme i klasse med andre eliteidrætselever, som også dyrker idræt på højt niveau. Derfor vil dine klassekammerater have forståelse for dig og dine prioriteter, når du fx vælger træning over byturen. Du vil møde et klassesammenhold med opbakning til og interesse for din idrætskarriere.

Morgentræning i skemaet: Du får fast morgentræning i dit skoleskema, hvor du enten kan bruge skolens faciliteter eller træne hos/med din egen klub.

Mulighed for forlænget uddannelse: Du får mulighed for at få forlænget dit uddannelsesforløb til fire år. Du behøver ikke beslutte dig, inden du starter på Tornbjerg Elite. Det kræver, du har en Team Danmark godkendelse.

Supplerende undervisning: Du får ekstra undervisning, hvis du er fraværende i forbindelse med træningslejre og stævner. Du får også en buddy, som holder dig fagligt og socialt opdateret og – hvis muligt – tager dig med virtuelt i undervisningen, når forbunds- og landsholdsaktiviteter kræver det.

Fleksibilitet: Du vil møde stor fleksibilitet fra skolen og dine lærere i forhold til den daglige undervisning, lektier og afleveringer, hvis du laver aftaler om dine behov. Du har også mulighed for at flytte større projekter og eksamener, hvis du tager kontakt til skolens administration.

Samarbejde med hjem og klub: Du kommer i trygge hænder hos et uddannelsesteam, der har gode erfaringer med at samarbejde tæt med hjem og klub for at understøtte din idrætslige udvikling. Vi arbejder desuden tæt sammen med alle betydende klubber i Odense og har regelmæssige møder med talentchefer/uddannelsesansvarlige og/eller trænere. På den måde prøver vi at arbejde med dig og HELE det miljø du befinder dig i.

Vejledning: Du får tilbudt vejledning og støtte af eliteidrætsklassernes mentorteam: Morten Hansen og Marie Schmidt.

TORNBJERG BALANCE: Du bliver uddannet i at tackle de udfordringer, der er ved at have en dobbeltkarriere og skulle jonglere mange bolde. Det sker gennem det treårige program TORNBJERG BALANCE, hvor du fx får styrket din planlægning og mentale færdigheder gennem Life Skills. Forløbet sker i samarbejde med klubber, trænere, forældre m.fl. og skaber et miljø, der giver de bedste muligheder for dual-career i balance.

Moderne faciliteter: Du kommer på et gymnasium med moderne idrætsfaciliteter, blandt andet en stor aktivitetspark, idrætshal og stort styrketræningsrum, som du kan bruge både i og uden for undervisningen.

Stærkt idrætsmiljø: Du kommer på et gymnasium med en særlig sportslig atmosfære og med mange atleter samme sted. Vi oplever at eliteidrætselever fra samme klub, og på tværs af klubber, er gode til at hjælpe hinanden med fx transport.

Erfaren medspiller: Du kommer på et gymnasium, der har solid erfaring (mere end 10 år) med at uddanne elever med en dobbeltkarriere. Skolen holder sig opdateret på det idrætsmæssige uddannelsesområde og samarbejder med andre europæiske eliteidrætsskoler. Vi har et tæt samarbejde med Odense Kommune og afholder 2 årlige Eliteidrætsdage, hvor kommunen er vært ved spændende idrætslige arrangementer for alle vores elever på ordningen.

Boligforhold: Vi har et meget tæt samarbejde med Odense Elite College (OEC), hvor flere af vores atleter, der kommer fra andre dele af Fyn eller Danmark, de senere år har boet.

Klik på billedet for at høre hvad Sofie synes om at gå på Tornbjerg EliteKlik på de billedet for at høre hvad Jakob synes om at gå på Tornbjerg Elite
Klik på de to billeder for at høre hvad Sofie og Jakob synes om at gå på Tornbjerg Elite.

Team Danmark Uddannelsespartner

Klik på videoen herover for at høre mere om de fire Team Danmark ungdomsuddannelsespartnere på Fyn.

Ikke alle elever, der starter på Tornbjerg Elite, er Team Danmark-elever. Vi har dog et tæt samarbejde med Team Danmark. Når det er et fordelagtigt match for en elev, og du som elev selv ønsker det, kan vi hjælpe med at få etableret kontakt og skrevet ansøgning. Tornbjerg Gymnasium kan som en af 34 ungdomsuddannelser i Danmark kalde sig for Team Danmark Uddannelsespartner. Det kan vi, fordi vi lever op til en række kvalitetskrav, der sikrer en særlig god ordning for vores eliteidrætselever, så de på bedste vis kan balancere både idræt og uddannelse.

 

Uddannelse på lige fod med andre

Med Tornbjerg Elite får du en gymnasial uddannelse (stx) på lige fod med alle andre gymnasieelever. For at kunne samle alle idrætsudøvere i særlige eliteidrætsklasser med en række fordele er det nødvendigt, at alle i klassen har samme studieretning, så I kan arbejde sammen om emner og forløb.

Vi har valgt at samle vores eliteidrætselever i fælles klasser om studieretningerne Matematik A – Fysik B – Kemi B eller Engelsk A – Samfundsfag A, fordi det blandt andet er dem, der giver dig flest muligheder for selv at sammensætte og tilvælge andre fag, du gerne vil arbejde med. Det er få af vores idrætselever, der vælger at prioritere andre studieretninger, fordi de ikke vil gå glip af de store fordele, der er ved at gå i klasse med ligesindede udøvere.

 

Derfor skal du vælge en dobbeltkarriere

Dual career er det udtryk, eksperterne bruger, når de taler om at tage en uddannelse samtidig med, at du koncentrerer dig om din idrætskarriere. Og de er ikke i tvivl om, at det ofte er de udøvere, der har et stærkt fokus på begge områder, der ender med en karriere på højeste idrætsmæssige plan. Dobbeltkarriere handler naturligvis om at have noget at falde tilbage på, men det handler i høj grad også om at optimere sit fokus. Det er nemlig vigtigt at være god til andet end sin idræt.

Internationalt samarbejder Tornbjerg Elite med andre europæiske eliteidrætsskoler, og også her siger erfaringerne, at det er de dobbeltfokuserede, der når længst. Nogle steder har man sågar gjort det til et krav for at deltage i et idrætsmæssigt eliteprogram, at man samtidig er i gang med en uddannelse.

 

Sådan søger du sportslig godkendelse

Hvis du vil optages på Tornbjerg Elite skal du have en sportslig godkendelse fra Odense Kommune.

Denne godkendelse skal du vedhæfte når du søger om optagelse på optagelse.dk

 

Hvordan får jeg en sportslig godkendelse?

Du kan ansøge her:  Ansøgning om optagelse på Tornbjerg Elite. I din ansøgning skal du vedlægge:

  • Udtalelse fra din klub om dit talent og sportslige niveau
  • Motiveret ansøgning
  • Team Danmark dokumentation (kun hvis du har en sådan)

 

Hvorfor skal jeg have sportslig godkendelse?

Det skal du, fordi du med denne godkendelse kan opnå forrang til vores gymnasium, så du ikke indgår i elevfordelingen. Du skal på optagelse.dk krydse af i et felt vedrørende forrang og vedhæfte godkendelsen fra kommunen som dokumentation. Derved kan Region Syddanmark tage hensyn til din rettighed om forrang, når eleverne fordeles.

 

Vi glæder os til at samarbejde med dig for at udvikle dig – både som gymnasieelev og eliteidrætsudøver!