Tornbjerg Elite

Eliteidræt + Studentereksamen

3-årig STX-uddannelse med mulighed for at blive 4-årig, hvis du er Team Danmark godkendt. Team Danmark-godkendelse er ikke et krav for optagelse på Tornbjerg Eliteidræt.

Klik på billedet herover og hør hvad Sarah synes om at gå på Tornbjerg Elite.

Som elev på Tornbjerg Elite får du de bedste muligheder for at kombinere din sport med en STX-uddannelse. På ordningen tilbydes du bl.a.:

  • Skemalagt morgentræning tirsdag og torsdag morgen.
  • Du kommer til at gå i et eliteidrætsmiljø – vi har mange udøvere fra mange forskellige sportsgrene – både drenge og piger.
  • Hvilerum, som du kan bruge i mellemtimer, hvor du trænger til ro og restitution.
  • Styrketræningslokale med professionelt udstyr, hvor du kan træne, når du har behov for det.
  • Mentor (en voksen ansat som kan coache dig igennem, hvor der er udfordringer).
  • Buddy (en klassekammerat, som hjælper med at samle op på faglige og sociale ting fra dagligdagen).
  • Hvis du skal deltage i vigtige sportslige begivenheder, kan du få lov at få flyttet prøver og skriftlige afleveringer. Har du fravær på fx træningslejre eller med forbund/landshold, vil du få ekstra undervisning.

Klik på de fire billeder herunder for at høre hvad Gustav, Sofie, Katja og Jakob synes om at gå på Tornbjerg Elite

Tornbjerg Gymnasium optræder som Team Danmark Uddannelsespartner, og ordningen er dermed kvalitetsstemplet af Team Danmark.

Du optages på Tornbjerg Elite via Odense Kommune, som skal godkende dit sportslige niveau.  Ansøgningsformular findes her.

Hvis du er Team Danmark-godkendt, kan du ud over ovenstående også tilbydes 4-årig ordning, hvor du strækker din uddannelse over et ekstra år for at kunne have endnu mere tid til din sport.

Du vil skulle vælge mellem to studieretninger, når du ønsker at gå på Tornbjerg Elite:

Matematik A – Fysik B – Kemi B

eller

Samfundsfag A – Engelsk A

Hvis du ønsker at høre mere om Tornbjerg Elite kan du deltage i informationsmødet. Kontakt os for at høre nærmere.

Formålet med denne studieretning er at gøre det lettere at kombinere uddannelse og træning.

Se videoen og hør om hverdagen som TG eliteelev

Studieretning:
For at få de bredeste muligheder vælger du mellem en naturvidenskabelig og en samfundsvidenskabelig studieretning. Begge med mulighed for bl.a matematik og engelsk på A-niveau samt fysik på mindst B-niveau

Undervisningen:
Undervisningen er placeret så der bliver taget særligt hensyn til elevernes træningsbehov, idet eleverne først møder 10:00 tirsdag og torsdag af hensyn til morgentræning i klubberne. Der er mulighed for supplerende undervisning og flytning af prøver/eksaminer i forbindelse med deltagelse i alle forbundsarrangerede aktiviteter m.m.

Mentorordning:
En mentorordning hjælper eleven med at skabe sammenhæng mellem en krævende uddannelse og eliteidrætsudøvelse. Mentor: Georg Sveistrup og Elite-koordinatorerne:  Marie Schmidt og Morten Tykgaard Hansen

Team Danmark:
Kombinere elitesport og ungdomsuddannelse. Læs om tilbuddet på Tornbjerg Gymnasium her.
Vejledning findes her – læs mere om Team Danmark her.

Eliteidrætsgymnasier.dk:
Se fælles hjemmeside for alle idrætsgymnasier her.