Skolens forventninger til eleverne

Gymnasiet er en attraktiv uddannelse. Her går arbejde og venskaber, faglighed og ungdomskultur hånd i hånd. Det er spændende og udfordrende at gå i gymnasiet.

Vi forventer, at vores elever møder op til undervisningen med tilstrækkelige faglige forudsætninger i de centrale fag. Vi forventer derudover, at de ønsker at uddybe denne faglighed, at blive klogere på fagene og dermed på verden. Vi forventer nysgerrighed, engagement, lyst til at læse bøger, ansvarlighed i forhold til undervisningen, kritisk sans, lyst til at spille en aktiv rolle.

Undervisningen starter 08:15 og slutter senest 16:10. Herefter er der mulighed for fritidsaktiviteter til 16:30. Skolen lukker kl. 16:30.

Der er mødepligt til undervisningen, og dertil kommer forberedelse og skriftlige arbejder. Det hele skal passes.

Vi stiller mange muligheder til rådighed for eleverne i deres fritid. Der er elevernes egne organisationer, frivillige aktiviteter inden for sport, musik, billedkunst og drama, temaarrangementer etc. Elevrådet repræsenterer eleverne over for skolens lærere og ledelse, og vi opfordrer eleverne til aktiv deltagelse.

Det er således et fuldtidsarbejde at gå i gymnasiet, og det er kun i ringe omfang foreneligt med erhvervsarbejde.

Skriv eventuelt til rektor ved at klikke her.