Hvordan informeres forældrene?

I september i 1.g modtager I den første invitation til et arrangement for forældre på Tornbjerg, nemlig til Åbent Hus for 1.g og deres forældre”. Her fortæller 1.g-eleverne selv og deres lærere om den nye skole. Et par måneder senere inviterer vi til forældrekonsultation. I 1.g er interessen stor.

Ud på foråret får I som forældre lejlighed til at overvære Forårskoncerten med tilhørende udstilling fra billedkunst. Her vil I kunne se prøver på, hvad eleverne har lært i undervisningen i de kunstneriske fag og hvad de har beskæftiget sig med i de frivillige musikaktiviteter.

I løbet af de 3 år inviteres der desuden til Årsfestshows, temaarrangementer og til Dimissionsfest i 3.g.

Tornbjerg gør sit for at holde forældrene ajour med, hvad der foregår. Til de fleste forældrearrangementer får eleverne skriftlige invitationer med hjem, og invitationerne vil også forekomme elektronisk på hjemmesiden.

Hvor kan jeg finde oplysninger om det der sker, på hjemmesiden?
De vigtigste begivenheder findes på forsiden under “Kommende begivenheder”.