Bestyrelsen

Tilforordnet bestyrelsen: Rektor Brian Linke og vicerektor Uffe Hansen

Vedtægter for Tornbjerg Gymnasium kan ses ved at klikke her

Professor Frants Roager Lauritsen

Formand

Cand. Scient, Ph.d, Dr. Scient (udpeget af SDU)

Institut for Fysik, kemi og farmaci

Email: frl@sdu.dk

Tlf: 6550 2557, mobil tlf: 2466 7675

Skoleleder Martin Hosbond Henriksen

Næstformand (Udpeget af Skolelederforeningen)

 

Rune Hartung Larsen

Udpeget af Odense Kommune

Poul Skov Dahl

Direktør, UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 

Sabina Kethelz

CCO Nordbo Robotics (udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen, repræsentant for erhvervslivet)

 

Harm Ehmen

Udpeget ved selvsupplering

Lektor Per Berggren Apollo

Lektor, Tornbjerg Gymnasium (med stemmeret), udpeget af medarbejderne

 

Lektor Anna Heebøll

Lektor, Tornbjerg Gymnasium (uden stemmeret), udpeget af medarbejderne

 

Oliver Andersen Holtze

Elev, 3.e (med stemmeret)

Formand i elevrådet

 

Kristine Christensen

Elev, 3.f (uden stemmeret)