Bestyrelsen

 

Professor Frants Roager Lauritsen

Formand

Institutleder, Cand. Scient, Ph.d, Dr. Scient (udpeget af SDU)

Institut for Fysik, kemi og farmaci

fri@sdu.dk

Tlf: 6550 2557

Mobil tlf: 2466 7675

Ungdomsskoleleder Carsten Djursaa

Næst formand (Udpeget af Odense Skolevæsen)

 

Susanne Bækholm

Kommunalbestyrelsesmedlem (udpeget af Odense Kommune)

Vicedirektør Charlotte Høy Worm

Udpeget af rektor for UCL

 

Lone Clowes

Nordic Director, Rambøll, (udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen, repræsentant for erhvervslivet)

 

Harm Ehmen

Udpeget ved selvsupplering

Lektor Per Berggren Apollo

Lektor, Tornbjerg Gymnasium (med stemmeret), udpeget af medarbejderne

 

Lektor Anna Heebøll

Lektor, Tornbjerg Gymnasium (uden stemmeret), udpeget af medarbejderne

 

Embla Sofie Brødbæk

(elevrådsformand) 2n

 

Markus Maagaard

(elevrådsmedlem) 2c