Bestyrelsen

Tilforordnet bestyrelsen: Rektor Brian Linke og vicerektor Uffe Hansen

Vedtægter for Tornbjerg Gymnasium kan ses ved at klikke her

Professor Frants Roager Lauritsen

Formand

Cand. Scient, Ph.d, Dr. Scient (udpeget af SDU)

Institut for Fysik, kemi og farmaci

Email: frl@sdu.dk

Tlf: 6550 2557

Mobil tlf: 2466 7675

Ungdomsskoleleder Carsten Djursaa

Næstformand (Udpeget af Odense Skolevæsen)

 

Susanne Bækholm

Udpeget af Odense Kommune

Charlotte Høy Worm

Direktør, UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 

Lone Clowes

Nordic Director, Rambøll, (udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen, repræsentant for erhvervslivet)

 

Harm Ehmen

Udpeget ved selvsupplering

Lektor Per Berggren Apollo

Lektor, Tornbjerg Gymnasium (med stemmeret), udpeget af medarbejderne

 

Lektor Anna Heebøll

Lektor, Tornbjerg Gymnasium (uden stemmeret), udpeget af medarbejderne

 

Oliver Holtze

Elev, 2.e (med stemmeret)

Formand i elevrådet

 

Kristine Christensen

Elev, 2.f (uden stemmeret)