MANGFOLDIGHED, GENSIDIG RESPEKT OG DEMOKRATI

Vores mål er:

 • at sikre rummelighed og tolerance med plads til alle typer af unge, der vil lære målrettet for at tage en studentereksamen.
 • at alle kender og respekterer hinanden på Tornbjerg.
 • at eleverne har indflydelse på alle niveauer af skolens liv, bl.a. gennem et aktivt og velfungerende elevråd og en demokratisk omgangsform.
 • at Tornbjerg-elever engagerer sig og bidrager konstruktivt.

Handlinger til efterlevelse af værdierne:

 • Fælles håndtering af studie- og ordensreglerne fremmer en god og tryg atmosfære.
 • Aktiviteter på tværs af klasser og årgange betyder, at Tornbjergensere kender hinanden.
 • Vi har fokus på vejledning af den enkelte elev gennem studievejledning samt lærerteam og faglærernes samtaler.
 • Faste Tornbjergsamlinger fremmer information og åbenhed.
 • Dialog og samtale har øverste prioritet.
 • Faste Tornbjergmøder med dagsordener og elev-referater.
 • Plads og handlemuligheder for elevorganisationer.
 • Rektorbesøg i alle klasser.
 • Elevrepræsentanter i skolens faste udvalg.

 

Følg link og find nøgletal for Tornbjerg Gymnasium: LINK
Evalueringsstrategi for Tornbjerg Gynmasium: LINK