Hvordan bakker vi op om eleverne?

Der er hjælp at hente fra første færd. I juli måned modtager alle nye elever en informationspakke. Dette følges op af et introduktionsprogram, som bidrager til, at den enkelte elev bliver sluset ind i den nye skolehverdag sammen med de nye kammerater. Alle elever stifter hurtigt bekendtskab med deres studievejleder og med rektor, som gennem hele gymnasieforløbet er parat til at hjælpe, hvis der melder sig problemer af privat karakter eller angående elevens skolegang.

Også forældre er velkomne til at henvende sig til rektor om deres søn eller datter eller om forhold på skolen i øvrigt på tlf.: 66157102 eller på kontor@tornbjerg-gym.dk.

Hver klasse har et antal faglærere. Faglige problemer drøftes med lærerteamet og faglærerne. Lærerteamet består af 2-3 lærere, som koordinerer det faglige samarbejde blandt klassens lærere, og som desuden har en særlig forpligtelse til at være opmærksomme på elevens og klassens generelle trivsel.

Hvis der er behov for det, kan der hentes hjælp fra gymnasiepsykologen.

Hos læsevejlederen kan elever få hjælp til at håndtere eventuelle specifikke læsevanskeligheder. Og hos matematikvejlederen er der hjælp at hente, hvis man har vanskeligheder ved grundlæggende matematik.

Forældre-IMG_4252