Optagelseskrav

Optagelse på STX efter 9. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • bestå folkeskolens afgangseksamen
 • få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 13. marts

*  Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver

eller

 • får et gennemsnit på mellem 2,0 – 3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

 

Optagelse på STX efter 10. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver i 9. klasse, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse

eller

 • fik et gennemsnit på mellem 2,0 – 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

eller

 • forbedrer dine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så du opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne prøver

NB: Det gælder generelt, at retskravet om optagelse bortfalder, hvis du alligevel ikke aflægger de krævede prøver.

 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på det gymnasium, der har reserveret en uddannelsesplads til dig. Herefter vurderer gymnasiet, om du kan blive optaget. På Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside (direkte link) kan du finde oplysninger om optagelsesprocessen og se eksempler på optagelsesprøver, så du kan forberede dig på prøven.

Ministeriet har endnu ikke fastlagt tidspunktet for optagelsesprøverne.

 

Kalender

1. marts

Ansøgningsfrist for elever der er vurderet uddannelsesparat

15. marts

Ansøgningsfrist for elever der ikke er vurdereret uddannelsesparat

slut marts

Kvitteringskrivelser sendes til alle rettidige ansøgere

slut april

Meddelelse om, hvilket gymnasium der er reserveret plads på

start juli

Information om skolestart sendes til de ansøgere, der er blevet optaget

10. august

Skolestart