Skolens regelsæt

Under dette menupunkt finder du information om skolens regelsæt.

 

Mødetider

1. modul: 08:15
2. modul: 10:00

Frokostpause fra 11:35 til 12:05

3. modul: 12:05
4. modul: 13:50

Hvert lektion (også kaldet “modul”) varer 95 minutter
– eksklusiv pauser á 10 minutter kl. 9:50-10:00 og 13:40-13:50

 

Gymnasieloven

Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene. Klik her for at læse mere om gymnasieloven. Hvis du ønsker at læse mere om eksamensbekendtgørelsen, kan du læse den her.