Projekt forskerspirer er et tilbud til elever i 2.g., som har en forsker i maven, og som tumler med en idé, som de gerne vil udforske.

Projektet hører under Københavns Universitet, KU, og styres derfra. Det er en konkurrence, hvor vinderne får en pris på 20.000 kr.

Projekt-idéerne inddeles i 4 kategorier: Humaniora, Naturvidenskab, Samfundsvidenskab og Sundhed/ Biologi. I løbet af foråret i 2.g arrangerer KU et spændende todages seminar for forskerspirer fra hele landet. Her får spirerne mulighed for at besøge forskellige højere lære-anstalter, hvor de præsenteres for ”rigtige forskere” og deres forskningsprojekter. De møder ligeledes tidligere vindere af forskerspire-projektet, som fortæller om deres arbejde med vinderprojektet, og hvordan de har arbejdet videre senere. Men ikke mindst møder de spirer fra hele landet, som de kan udveksle erfaringer med.

I løbet af foråret skal spirerne ved egen hjælp eller evt. med hjælp fra en faglærer finde en forsker, som kan rådgive dem i deres videre arbejde. Herefter udarbejdes projekterne i form af synopser.

På Københavns Universitet udvælger man og nominerer fire projekter indenfor hver kategori. Ved udnævnelsen af vinderne vil familie, skolerepræsentanter og Undervisningsministeriet være til stede.