Uddannelsen

Under dette menupunkt kan du finde informationer om prøver og eksamen og studieplaner.

 

Uddannelsesmål

Mål og indhold for det enkelte fag er beskrevet i Undervisningsministeriets læreplaner med tilhørende vejledninger. De fleste fag og niveauer findes nemmest på dette link.

For fagene astronomi C, filosofi C, idræt B, latin C, psykologi C, psykologi B og religion B findes læreplan og vejledning dog her.