Hvilken rolle spiller man som forældre til en gymnasieelev?

Gymnasiet lægger op til, at skolearbejdet er elevens eget ansvar. Det betyder ikke, at skolen synes, at forældrene bare kan blande sig udenom. Tværtimod kan vi kun anbefale, at I som forældre udviser respektfuld interesse for den unges skolearbejde, at I er villige til at drøfte de påvirkninger, som den unge kommer ud for, og at I løbende taler sammen om skolen, fagene og fritiden.

Vi har tradition for god tilslutning til de forskellige forældrearrangementer på skolen. Her er vi åbne for spørgsmål om stort og småt. En god del af en gymnasieelevs arbejde foregår i hjemmet, så det nødvendigt med et roligt sted til hjemmearbejde.

Forældrestøtteforeningen Tornbjerg Gymnasiums Venner har mange medlemmer. Foreningen giver økonomisk støtte f.eks. til elevers studierejser. Generalforsamlingen finder sted i september. Hvert år i januar modtager vi forældrehjælp til Tornbjergs Årsfest. Forældrene hjælper med servering, oprydning og i baren. Du kan læse mere om Tornbjerg Gymnasiums Venner her.