Vision og mission

Mission

Tornbjerg Gymnasium er uddannelsesstedet for alle unge, som vil engagere sig fagligt og personligt i en ungdomsuddannelse, der åbner dørene til videregående uddannelse.

 

Vision 2025

Tornbjerg Gymnasium er en internationalt orienteret skole med velfungerende studiemæssige rammer præget af engagerende undervisning med faglig dybde og vægt på elevindflydelse. Tornbjerg Gymnasium er efterspurgt, fordi det både er et stærkt og ligeværdigt fællesskab og samtidigt en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads for elever og personale, hvor alle har mulighed for at udvikle deres talent.

Bestyrelsen har efter indstilling fra skolens elever, personale og ledelse udvalgt fire overordnede fokusområder som udleves i flere større og mindre indsatsområder frem til 2025.

 

På Tornbjerg Gymnasium trives vi

Vi er et moderne gymnasium fuld af liv og med stort elevengagement både fagligt og socialt. Her er plads til alle i forpligtende fællesskaber.

 

På Tornbjerg Gymnasium bliver eleverne dygtige

Eleverne oplever passende, faglige udfordringer. Hver enkelt elev udvikler sig til at bruge det lærte både på og udenfor skolen.

 

Tornbjerg Gymnasium danner eleverne til samtid og fremtid

Eleverne får lyst, mod og evne til at være med til at forme et godt liv for alle, lokalt og globalt. Selverkendelse og vedholdenhed sættes højt.

 

Tornbjerg Gymnasium brænder for bæredygtighed

Eleverne kvalificeres til at træffe gode og bæredygtige valg. I de konkrete valg, vi træffer på skolen, indgår bæredygtighed i prioriteringen.