Fastholdelsespolitik

– Retningslinjer for fastholdelse af elever i uddannelse

Overgangen fra grundskole til gymnasium

  • Fra elev til student
  • Vejledning om gennemførelse
  • Indsats mod forsømmelser og fravær
  • Frafald erstattes af omvalg
  • Udvikling af undervisningen

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte en fra studievejledningen. Du kan finde en oversigt over vores studievejledere ved at klikke her.