Retningslinjer for fastholdelse af elever i uddannelse

Overgangen fra grundskole til gymnasium

  • Fra elev til student
  • Vejledning om gennemførelse
  • Indsats mod forsømmelser og fravær
  • Frafald erstattes af omvalg
  • Udvikling af undervisningen

 

Arbejdsbeskrivelse for studievejledere ved Tornbjerg Gymnasium

Arbejdsbeskrivelse for læsevejledere ved Tornbjerg Gymnasium

Arbejdsbeskrivelse for mentorer ved Tornbjerg Gymnasium