DE 4 GYMNASIALE UDDANNELSER

Er du interesseret i en gymnasial uddannelse lige efter 9. eller 10.klasse, kan du vælge mellem hhx, htx, stx eller hf.

OVERSIGT OVER UDDANNELSESPROFILER

PROFIL FOR STX
Bred almen uddannelse inden for:

 • Naturvidenskab
 • Humanistiske fag
 • Sprog
 • Samfundsvidenskab
 • Kunstneriske fag
PROFIL FOR HHX

 • Erhvervslivet
 • Økonomi, afsætning og IT-anvendelse
 • Virkelighedsnær undervisning
 • Kultur, fremmedsprog og internationale forhold
 • Almene fag (fx dansk og samtidshistorie)
PROFIL FOR HF

 • 2-årig gymnasial uddannelse uden grundforløb
 • Fagpakker, der er målrettet forskellige typer erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
 • Fordybelse og fokus på kernefag som dansk og matematik (færre fag end på STX)
 • Adgang til universitetet via særlige fagpakker
PROFIL FOR HTX

 • Erhvervsrelateret
 • Teknologi
 • Naturvidenskab
 • Teori og praktik i værksteder og laboratorier
 • Almene fag
Forventninger til dig som elev

I gymnasiet er det vigtigt, at du kan lide at gå i skole og læse bøger. Det er også vigtigt, at du accepterer at læse lektier mellem 1-2 timer dagligt. Det gælder også, selv om det er et emne, der ikke interesserer dig vildt.

Man kan sige, at du i løbet af en gymnasial uddannelse udvikler dig fra at være folkeskoleelev til at være studerende. Det betyder blandt andet, at du selvstændigt lærer at opsøge viden og arbejde med et fagligt stof, både alene og sammen med andre.

En gymnasial uddannelse er en forberedende uddannelse til en videregående uddannelse. Inden du beslutter dig, er det klogt at sammenligne uddannelserne. Hvilke fag indeholder de? Hvilke fag interesserer dig, og hvilke er du bare god til? Er der forskel på skolemiljøet, og har det nogen betydning for dig?