Arbejdsmiljø og sikkerhed

Skolens arbejdsmiljø og sikkerhedsindsats er formelt organiseret under skolens samarbejdsudvalg.

Arbejdsmiljøudvalget består af to repræsentanter for hhv. ledelse og medarbejdere

Arbejdsmiljøudvalget forestår:

Gennemførelse og opfølgning på APV fysisk og psykisk for hele personalet
Udarbejdelse af beredskabsplaner vedr. brand, bombetrusler, vold, udslip mv.
Udarbejdelse af sorgplaner ved dødsfald blandt elever, personale og pårørende
Indretning af arbejdspladser for såvel elever som personale
Indberetning af arbejdsskader og arbejdsmiljøproblemer
Lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger
Planlægning og gennemførelse af beredskabsøvelser, førstehjælpskurser mv.
Kontakt til arbejdstilsynet