Arbejdsmiljø og sikkerhed

Skolens arbejdsmiljø og sikkerhedsindsats er formelt organiseret under skolens samarbejdsudvalg.

Arbejdsmiljøudvalget består af to repræsentanter for hhv. ledelse og medarbejdere

Arbejdsmiljøudvalget forestår:

  • Gennemførelse og opfølgning på APV fysisk og psykisk for hele personalet
  • Udarbejdelse af beredskabsplaner vedr. brand, bombetrusler, vold, udslip mv.
  • Udarbejdelse af sorgplaner ved dødsfald blandt elever, personale og pårørende
  • Indretning af arbejdspladser for såvel elever som personale
  • Indberetning af arbejdsskader og arbejdsmiljøproblemer
  • Lovpligtige sikkerhedsforanstaltninger
  • Planlægning og gennemførelse af beredskabsøvelser, førstehjælpskurser mv.
  • Kontakt til arbejdstilsynet