Træffetid hos matematikvejlederen

møde efter aftale

 

Matematikvejledning

En af de mange gode vejledningsmuligheder, du kan have glæde af som elev på skolen, er matematikvejledning. Alle elever kommer med forskelligt udgangspunkt, når de starter på TG i 1.g. Det er helt naturligt. For nogle kan mødet med gymnasiematematik være særligt hård, og for dem er matematikvejledning et tilbud, der kan hjælpe dem til at klare det bedre i matematik.

I starten af skoleåret vil alle 1.g-elever bliver screenet for vanskeligheder ved den grundlæggende matematik. Herefter vil de elever blive tilbudt matematikvejledning. Hvis du er en af de elever, vil matematikvejlederen tage fat i dig.

Hvis du selv føler, du kunne have gavn af matematikvejledning, tag fat i din egen matematiklærer eller en af teamlærerne i din klasse. Så kan de henvise videre.

-

-

Træffetider i lokale A10f:

efter aftale

Kontor: 63 15 55 65
Email: kontakt tp@tornbjerg-gym.dk