Hvad koster det at gå i gymnasiet?

Grundlæggende er det gratis at gå i gymnasiet. Undervisningen er gratis, og skolen stiller bøger og andet undervisningsmateriale til rådighed. På biblioteket kan man låne bøger til opgaveskrivning mv. Til gengæld forventer vi, at vores elever passer på bøgerne og skolens øvrige udstyr og afleverer alt i god stand.

Iflg. stx-bekendtgørelsen (link til bekendtgørelsen) kan der dog stilles krav om, at elever anskaffer visse undervisningsmidler. På Tornbjerg betyder det, at vi forventer, at eleverne selv anskaffer en bærbar computer. Skolen har trådløs netforbindelse, som giver eleverne gratis nedagang, når de er på skolen. Skolen stiller via internettet ordbøger til dansk og sprogfag til rådighed, lige som skolen stiller de nødvendige programmer til fx matematikundervisningen til rådighed. Der er derfor ikke noget behov for at anskaffe almindelige ordbøger, lommeregner eller lignende.

I forbindelse med undervisningen arrangeres introture, studierejser, ekskursioner, teaterture o.lign. Her er vi nødsaget til at opkræve et beløb for deltagelse. Vi bestræber os på, at udgifterne til disse aktiviteter holdes på et lavt niveau. Deltagelse i ekskursioner, der koster under 80 kr (2015), er forbundet med mødepligt. Er udgiften for deltagelse større, vil skolen anvise alternativ undervisning til de elever, der ikke ønsker at deltage.

Pris for studierejse

I 2g afholdes en studierejse til udlandet, og den koster typisk 5000 kr plus lommepenge afhængigt af rejsemål, mens en indenlandsk ekskursion i f.eks. biologi kan klares for udgiften til mad. Disse aktiviteter indgår som en væsentlig del af undervisningen. Der arrangeres normalt allerede i 2. semester en opsparingsordning i forbindelse med planlægningen af studierejsen.