Sådan bliver du optaget

Ansøgning

Du kan finde og udfylde ansøgningsskemaet vedr. optagelse på elektronisk form på www.optagelse.dk.

Hvis du ønsker optagelse på Tornbjerg Gymnasium (uddannelsen til studentereksamen, stx), skal du inden udfyldelsen have besluttet dig for:

  • Hvilket af sprogene tysk, fransk eller spansk, du ønsker som 2. fremmedsprog
  • Hvilket af fagene billedkunst, musik eller dramatik, du ønsker som kunstnerisk fag

Bemærk venligst, at der for nogle studieretninger er begrænsninger på mulighederne for valg af 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag.

Din ansøgning om optagelse i gymnasiet skal være udfyldt og afleveret elektronisk senest den 1. marts, men der kan være en tidligere frist på din skole. Ansøgere, der ikke pt. går i skole eller på efterskole, skal sende ansøgningen inden den 15. marts. Du kan få hjælp til din ansøgning fra din vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Alle fynske gymnasier indgår i et samarbejde, som har til formål at sikre optagelse og højne uddannelsens kvalitet: GymFyn.