Prøver og eksamen på Tornbjerg Gymnasium

Her finder du regler for mundtlige og skriftlige prøver og eksaminer. Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du henvende dig til Jeanne på kontoret.

Det er dit ansvar at kende eksamensreglerne og overholde dem.

Hvis du bliver syg til en prøve/eksamen, kontakt hurtigst muligt kontoret på 6615 7102.

Det allervigtigste er, at du møder velforberedt, i god tid og medbringer alle de hjælpemidler, der er tilladte. Husk hovedtelefoner.

Til skriftlige prøver SKAL du sidde klar på din plads kl. 8.30.

Eksamensregler på Tornbjerg Gymnasium: KLIK HER

Særligt om ExamCookie på Tornbjerg Gymnasium: KLIK HER