Cambridge Advanced English

Er du glad for engelsk, og vil du gerne blive endnu bedre? Overvejer du at læse i udlandet et semester eller mere?

Cambridge Advanced English (CAE) er et tilbud til alle, der tidligere har taget Cambridge English First (FCE). Cambridge Advanced English udbydes i samarbejde med Studieskolen (link til Studieskolens hjemmeside) og henvender sig primært til 2g-elever. Gennem CAE vil du blive endnu bedre til at formulere dig både skriftligt og mundtligt. Samtidig giver den internationale anerkendte eksamen adgang til flere studier i udlandet.

Praktisk

Der er ingen lektier eller afleveringer, men vi forventer, at du kommer og deltager aktivt hver gang. Vi mødes et modul om ugen, og undervisningen starter i august og løber frem til april. Tornbjerg dækker udgifter til undervisningen samt materiale. Du betaler selv ca. 2300 kr. for at kunne gå til eksamen. Cambridge English tæller derudover som 16 SFA-moduler.

Med CAE får du derfor et:

  • sprogligt adgangsgivende certifikat til mange universiteter, organisationer og arbejdspladser verden over
  • certifikat der har tidsubegrænset gyldighed

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at deltage, send en e-mail til Trine Cederfeld på tc@tornbjerg-gym.dk og oplys navn, klasse og mailadresse. Har du yderligere spørgsmål, kan du både kontakte Trine Cederfeld tc@tornbjerg-gym.dk eller Eva Grady på eg@tornbjerg-gym.dk.

Hvis du vil læse mere om Cambridge English, kan du klikke her eller du kan klikke på logoet herunder.