Sproglige studieretninger

Hvis du vil påvirke verden, skal verden kunne forstå dig.

I mange jobs er det vigtigt at forstå mennesker, så man kan formidle viden og budskaber effektivt. Med en sproglig studieretning bliver du dygtig til at kommunikere, og du tager det første skridt mod en karriere som fx journalist, socialrådgiver, pædagog, advokat, lærer eller noget helt sjette.

Du får sprog – både engelsk og 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk) i alle studieretninger. Når du arbejder med sprog, bliver du klogere på mennesker, kulturer og kommunikation. Du får udvidet din horisont, så du er rustet til at leve i en globaliseret verden, selvom du kommer fra et lille land.

Men handler sprog ikke bare om at bøje verber og analysere Shakespeare?

Jo – verberne og Shakespeare er en del af den sproglige pakke, men kun en lille del. Tornbjerg Gymnasium er en internationalt orienteret skole med en moderne tilgang til undervisningen i sprog. Vi gør meget for at bringe virkeligheden ind i sprogtimerne. Vi har f.eks. spanske, franske eller tyske sprogassistenter tilknyttet, der giver dig en autentisk sprogoplevelse og opdateret viden om dine sprogområder.
Sproghold i 2. fremmedsprog (tysk, fransk) på A-niveau tilbydes en studietur til deres sprogområde for at møde sproget og kulturen.

 

 

Engelsk (A)
Spansk begyndersprog (A)
Tysk fortsættersprog (B)
Engelsk (A)
Spansk begyndersprog (A)
Latin (C)