Valg af 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag

I din ansøgning vælger du 2. fremmedsprog og angiver ønske om kunstnerisk fag.

Hvilket af sprogene tysk, fransk og spansk (på andre gymnasier evt. italiensk, arabisk, russisk m. .) ønsker du som 2. fremmedsprog?

Hvilket af fagene musik, billedkunst og dramatik (på andre gymnasier evt. mediefag) vil du helst have som kunstnerisk fag?

2. fremmedsprog

Det er vigtigt, at du vælger efter interesse, fordi lysten driver værket. Du skal dog have med i dine overvejelser, at et begyndersprog på A-niveau giver dig et valg mindre af valgfag i 3.g. Et A-niveau har du i alle 3 år og skal afslut- te det med enten en mundtlig eller en skriftlig prøve, eller begge dele.

Fortsætter du med det sprog, du havde i grundskolen, får du det kun på B-niveau og afslutter faget i 2.g, evt. med en mundtlig prøve. Du kan vælge det som valgfag i 3.g på A-niveau.

Uanset dit valg, får du en grundig indføring i grammatik i Almen Sprogforståelse i grundforløbet. Det kan give dig et godt grundlag for at komme videre med dit fortsættersprog eller at komme i gang med et nyt sprog. At lære sprog forudsætter åbenhed og id både mht. at tilegne sig ordforråd, grammatisk viden og kulturelle forhold i sprog- området.

Kunstnerisk fag

I din optagelsesansøgning vælger du også et kunstnerisk fag på C-niveau, som afsluttes efter 1.g, evt. med en prøve, hvis faget bliver udtrukket. Som valgfag kan du senere op- gradere faget til B-niveau.

I dramatik, musik og billedkunst er du praktisk udøvende og du kommer også til at arbejde med fagets teori.

 

Mediefag 

På Tornbjerg Gymnasium er der mulighed for at vælge Mediefag som valgfag på C-niveau i enten 2.g eller 3.g. Hvis man vælger det i 2.g, er der mulighed for at opgradere til B-niveau i 3.g (det afhænger dog af ens øvrige fagvalg).