Studieretninger på Tornbjerg Gymnasium

Når du er optaget i gymnasiet i 1g i august 2020, skal du i slutningen af de tre måneders grundforløb vælge en studieretning.

En studieretning indeholder 2 – 3 særlige studieretningsfag, der sammen med et antal obligatoriske fag fælles for alle studieretninger og dine egne valgfag udgør din vej til studentereksamen. Hver studieretning tilhører et ”fakultet”, som fortæller, hvilke fag der toner studieretningen. De fire fakulteter er illustreret på figuren.

 

Ansøgning

Når du ansøger om optagelse på Tornbjerg Gymnasium, skal du huske at vælge

  • fremmedsprog – vi tilbyder tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog og spansk begyndersprog
  • kunstnerisk fag – vi tilbyder billedkunst, dramatik og musik

Hvis du søger optagelse på Tornbjerg Elite-ordningen for eliteidrætsudøvere, skal du skrive det tydeligt i kommentarfeltet på optagelse.dk. Læs mere om Tornbjerg Elite-ordningen her.

 

Hvad kan studieretningen bruges til?

Brug Adgangskortet på (direkte link) til at få overblik over de mange videregående uddannelser, som dit valg af studieretning og valgfag åbner dørene til.

 

Studieretninger 2020/21

Tornbjerg Gymnasiums udbud af studieretninger til elever, der starter sommeren 2020, er vist nedenfor. For hver studieretning har du mulighed for at se, hvilke fag den indeholder, og hvad du kan vælge til som valgfag, kunstnerisk fag og sprogfag. Du kan også direkte få oplysninger om, hvilke videregående uddannelser netop dit valg af studieretning og valgfag åbner dørene til. Bemærk, at der kan være fag, som ikke oprettes på grund af manglende tilslutning eller skemamæssige blokeringer.

 

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik A – Fysik A – Kemi B (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

Matematik A – Fysik B – Kemi B (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

Biologi A – Kemi B (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag A – Engelsk A (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

Vær særligt opmærksom på muligheden Tornbjerg International, som er vores tilbud om denne studieretning undervist på engelsk i flere af fagene. Du kan læse mere om Tornbjerg International her.

Samfundsfag A – Matematik A (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

 

Sproglige studieretninger

Engelsk A – Spansk begyndersprog A – Tysk fortsættersprog B (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

Engelsk A – Spansk begyndersprog A – Latin C (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

 

Kunstnerisk studieretning

Musik A – Engelsk A (klik for at se mulighederne for valg af fag)

Se mulighederne for videre uddannelse med denne studieretning her.

Læs mere om den kunstneriske studieretning med musik på A her.