Studieretninger på Tornbjerg Gymnasium

Når du er optaget i gymnasiet i 1g i august 2019, skal du i slutningen af de tre måneders grundforløb vælge en studieretning.

En studieretning indeholder 2 – 3 særlige studieretningsfag, der sammen med et antal obligatoriske fag fælles for alle studieretninger og dine egne valgfag udgør din vej til studentereksamen. Hver studieretning tilhører et ”fakultet”, som fortæller, hvilke fag der toner studieretningen. De fire fakulteter er illustreret på figuren.

 

Ansøgning

Når du ansøger om optagelse på Tornbjerg Gymnasium, skal du huske at vælge

  • fremmedsprog – vi tilbyder tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog og spansk begyndersprog
  • kunstnerisk fag – vi tilbyder billedkunst, dramatik og musik

Hvis du søger optagelse på Tornbjerg Elite-ordningen for eliteidrætsudøvere, skal du skrive det tydeligt i kommentarfeltet på optagelse.dk. Læs mere om ordningen her.

 

Hvad kan studieretningen bruges til?

Brug ADGANGSKORTET på internettet til at få overblik over de mange videregående uddannelser, som dit valg af studieretning og valgfag åbner dørene til.

 

Studieretninger 2019

Tornbjerg Gymnasiums udbud af studieretninger til elever, der starter sommeren 2019, er vist nedenfor. For hver studieretning har du mulighed for at se, hvilke fag den indeholder, og hvad du kan vælge til som valgfag, kunstnerisk fag og sprogfag. Du kan også direkte få oplysninger om, hvilke videregående uddannelser netop dit valg af studieretning og valgfag åbner dørene til. Bemærk, at der kan være fag, som ikke oprettes på grund af manglende tilslutning eller skemamæssige blokeringer.

 

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik A – Fysik A – Kemi B

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

Biologi A – Kemi B

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag A – Engelsk A

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

Vær særligt opmærksom på muligheden Tornbjerg International, som er vores tilbud om denne studieretning undervist på engelsk i flere af fagene.

Samfundsfag A – Matematik A

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

 

Sproglige studieretninger

Engelsk A – Spansk begyndersprog A – Tysk fortsættersprog B

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

Engelsk A – Spansk begyndersprog A – Latin C

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

 

Kunstnerisk studieretning

Musik A – Engelsk A

Se dine muligheder for valg af fag her og mulighederne for videre uddannelse her.

Læs mere om den kunstneriske studieretning med musik på A her.