Information om rettigheder

– når du søger job på Tornbjerg Gymnasium

 

Når du søger en ledig stilling på Tornbjerg Gymnasium, skal Tornbjerg Gymnasium, for at kunne besvare din ansøgning have registreret dit navn, e-mail, telefon nr. og din adresse i vores it-system.

Med denne folder vil Tornbjerg Gymnasium informere dig om at du har nogle rettigheder fordi Tornbjerg Gymnasium har registreret oplysninger om dig i vores it-system. Samtidig vil Tornbjerg Gymnasium informere dig om hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer oplysninger om dig.

 

Sådan arbejder Tornbjerg Gymnasium med din ansøgning

Når Tornbjerg Gymnasium læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger når ansøgningsfristen er udløbet, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget.

Tornbjerg Gymnasiums mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger som er bedst kvalificeret. Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi finder bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi indhenter oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver.

Det kan også være, Tornbjerg Gymnasium beder ansøgeren selv sende os flere oplysninger.

Når Tornbjerg Gymnasium har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk.

Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger om dig, må du forvente at få afslag på din ansøgning. Hvis du siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved at ansætte dig, får du oplysningerne til kommentering inden vi tager stilling til, om vi skal afslå at ansætte dig.

Du får en frist til at kommentere oplysningerne.

 

Dine rettigheder

Du har nogle rettigheder i forbindelse med Tornbjerg Gymnasiums behandling af din ansøgning fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  • Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Oplysninger fra ansøgere slettes efter 6 måneder fra ansøgningsfristens udløb.

  • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  • Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningens kap. 3.